Studenters argumentmönster i nätbaserade dialoger för lärande

DSpace Repository

Studenters argumentmönster i nätbaserade dialoger för lärande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Conference Paper, peer reviewed
Title Studenters argumentmönster i nätbaserade dialoger för lärande
Author Amhag, Lisbeth
Date 2010
English abstract
The importance of developing individual and collective critical reasoning and argumentation in academic education has been highlighted in several studies and debates within distance learning and education. In a context of web-based environments learning usually consists of asynchronous dialogues or conversations between teachers and students, or among groups of students, concerning specific course content. The participants are expected to use the web-based environment to discuss course literature, theories and assignments, as well as to share knowledge and experience. The competence to comprehend and follow arguments from literature and theories, I would contend, is a crucial aspect of learning and development. The research reported in this study focuses on the distance students’ collective argumentation. For ten weeks 32 student teachers were studying a web-based 15 credits course about the teachers´ assignment. Data were collected from five student groups asynchronous argumentation concerning their own cases and one official case of the teachers´ leadership (N=362). To assess the quality of the collective asynchronous argumentation analytic tool were developed based on Bakhtins´ theories of dialogic interaction and Toulmins´ argument pattern. The analysis has helped to demonstrate how students can use and evaluate their own and others' web-based arguments to develop learning in distance education.
Swedish abstract
Syftet med denna studie var att undersöka och analysera olika argumentmönster i studenters skriftliga, asynkrona dialoger i en nätbaserad lärgemenskap under en högskolekurs (tio veckor) på helfart distans. För att analysera relationerna mellan objekten i argumenten och dialogens röster användes Toulmins argumentmodell och Bakhtins dialogiska diskurs- och röstbegrepp. Det vill säga hur studenters individuella och kollektiva argument används, beläggs och kritiskt granskas i förhållande till deras egna och andras ord med spår eller betydelser av andras röster, det vill säga en diskurs i dialogen. Resultatet visar att autentiska kursuppgifter med argumentering bidrar till distansstudenters lärande och utveckling. Det utvecklade dialogiska argumentmönstret med tillhörande excerpts kan i förlängningen fungera som ett pedagogiskt redskap för att studenter och lärare ska få större kunskap om att förstå och utveckla meningsfulla och lärande dialoger i samspel med andra på nätet och därmed höja kvaliteten i nätbaserad undervisning.
Conference
Nordisk lärarutbildningskonferens "Att lære æt vare lærer" (2010 : University College, Hjørring. Danmark)
Link http://www.trippus.se/eventus/userfiles/19795.pdf... (external link to publication)
Language swe (iso)
Subject Nätbaserade dialoger
Nätbaserat samarbetslärande
Argumentering
Distansundervisning
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education
Note Nordisk lärarutbildningskonferens "Att lære æt vare lærer", den 5-8 ma... (see Details for more)
Handle http://hdl.handle.net/2043/10161 Permalink to this page
Link http://www.trippus.se/eventus/eventus_cat.asp?Even... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics