Bakom kuliserna-jämställdhetsarbete i praktik. En förstudie om framgångsfaktorer och hinder

DSpace Repository

Bakom kuliserna-jämställdhetsarbete i praktik. En förstudie om framgångsfaktorer och hinder

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Bakom kuliserna-jämställdhetsarbete i praktik. En förstudie om framgångsfaktorer och hinder
Author Selmani, Mirlinda ; Karabegovic, Alma
Date 2009
Swedish abstract
En förstudie om framgångsfaktorer och hinder med avseende på jämställdhetsarbete med fokus på ledarskap och medarbetarskap. Vilka faktorer stödjer/hindrar en framgångsrik implementering av jämställdhetsarbete? Viken roll har ledarskap, medarbetarskap och kommunikation i denna implementeringsprocess? Kvalitativ studie baserad på intervjuer. I en politisk styrd organisation skall jämställdhetsmål lyftas upp och diskuteras, men i praktiken görs det sällan. Vi vill därför belysa vilka faktorer kan främja och hindra en framgångsrik implementering av jämställdhetsmålen i enheten Äldre, Funktionshindrade, Rehab – Vård och Omsorg i en stadsdel i Malmö. Resultat har visat att ansvaret för att implementera jämställdhetsarbete ligger först och främst på ledningen, men också på medarbetarna. Enligt resultatet finns det förutsättningar inom enheten för att kunna genomföra jämställdhetsarbete men det finns också hinder i enheten som försvårar implementering av jämställdhetsmål. Vidare har resultat visat att samverkan mellan ledare och handläggare är viktig för att främja jämställdhetsarbete likaså en bra internkommunikation.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Jämställdhet
medarbetarskap
ledarskap
kommunikation
Handle http://hdl.handle.net/2043/10165 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics