Produktionsledarens verklighet i teori och praktik

DSpace Repository

Produktionsledarens verklighet i teori och praktik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Produktionsledarens verklighet i teori och praktik
Author Wojda, Monika
Date 2010
English abstract
Research has still not reached an ideal leadership style. As a leader you can practise leadership in different ways and you can embrace one or more different leadership styles. I have always found leadership interesting as a subject so I wanted to see what people who daily come in contact with the leadership believes is a good leader. What is leadership? Is there a standard term and is there really an embrace style of management that actually is practiced by production managers in their daily lives? To get an idea of what it looks like I´ve done an empirical study of eight production managers to explore how they feel, carrying, handling, and develop their leadership based on leadership theory. Based on that theory, I tried to identify various factors which I later was able to explain and compare to what characterizes leadership by the writers and see what the production managers believes in. How well-suited are production managers valuations by the theories that I ve chosen to start with, the traditional, performance-or task-oriented or situational leadership? By the traditional and a the new model; RONSs model, Im seerching for a particular style of leadership if it´s something that is actually carried out in real life or not. The results indicate that production managers prefer different leadership styles in different situations and with advantage to use a combination of leadership styles. The conclusion of the study show that it is more about a leader to be able to inspire, motivate and coach their employees to a greater extent than before. A leader must create the vision and goals for their business and avoid being too authoritarian in order to gain employee trust.
Swedish abstract
Forskningen har än idag inte kommit fram till en idealisk ledarskapsstil. Som ledare kan man utöva sitt ledarskap på olika sätt och man kan anamma en eller flera olika ledarstilar. Jag har alltid funnit ämnet ledarskap intressant och därför vill jag undersöka vad människor som dagligen kommer i kontakt med ledarskap anser utgör en bra ledare. Vad är ledarskap? Är det ett vedertaget begrepp och finns det verkligen en anammad ledarstil som faktiskt praktiseras av produktionsledarnas i deras vardag? För att få en uppfattning om hur det ser ut har jag gjort en empirisk studie av åtta produktionsledare för att undersöka hur de upplever, bedriver, handskas och utvecklar sitt ledarskap utifrån ledarskapsteorin. Utifrån den teorin försökte jag därmed urskilja olika faktorer som jag senare kunde förklara och jämföra till det som karaktäriserar ledarskap av författare och det som produktionsledarna anser. Hur väl passar produktionsledarnas värderingar in på de teorier som jag valt att utgå ifrån; den traditionella, resultat- eller uppgiftsorienterad eller situationsanpassat ledarskap? Genom den traditionella och en ny ledarskapsmodell RONS, undersöker jag om en viss ledarskapsstil är något som faktiskt bedrivs i verkligheten eller inte. Resultatet visar att produktionsledare föredrar olika ledarskapsstilar i olika situationer och med fördel använda sig utav en kombination av flera ledarstilar. Slutsatsen av studien visar att det handlar mer om att som ledare kunna inspirera, motivera och coacha sina medarbetare i större utsträckning än tidigare. En ledare måste skapa visioner och mål för sin verksamhet och undvika att vara allt för auktoritär för att vinna medarbetarnas förtroende.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject ledarskap
chefskap
motivation
ledarskapsstilar
utmaningar
behov
Handle http://hdl.handle.net/2043/10167 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics