Pedagogisk grupphandledning - En studie av förekomsten av pedagogisk grupphandledning och skolledares uppfattning om handledningens effekter

DSpace Repository

Pedagogisk grupphandledning - En studie av förekomsten av pedagogisk grupphandledning och skolledares uppfattning om handledningens effekter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Pedagogisk grupphandledning - En studie av förekomsten av pedagogisk grupphandledning och skolledares uppfattning om handledningens effekter
Author Arvidsson, Maria ; Gustafsson, Veronica
Date 2010
Swedish abstract
Under utbildningen till specialpedagog väcktes vårt intresse för handledning. Handledning kan användas väl i fortbildningssyfte och är i jämförelse med många andra former av fortbildning hållbar, eftersom den är situationsbaserad och unik för organisationen. Vårt syfte med arbetet är att ta reda på i hur stor utsträckning pedagogisk grupphandledning förekommer i Malmö stad. Ett underliggande syfte är också att ta reda på vilka effekter rektorerna ser med pedagogisk grupphandledning. Vi har gjort en totalundersökning med hjälp av enkäter som rektorerna har besvarat. Enkäten hade både frågor med svarsalternativ och öppna frågor som tolkats utifrån ett positivistiskt respektive hermeneutiskt förhållningssätt. Resultaten visar att majoriteten av Malmö stads grundskolor använder sig av pedagogisk grupphandledning. Antalet anställda pedagoger som har erbjudits handledning är dock relativt lågt. Positiva effekter som redovisats är att den är professionsutvecklande, personalstödjande, samt verksamhetsutvecklande.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Language swe (iso)
Subject handledning
professionsforskning
professionsutvecklande
personalstödjande
systemteori
verksamhetsutvecklande
Handle http://hdl.handle.net/2043/10172 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics