En inblick i tandhygienistens uppfattning om parodontal stödbehandling - En kvalitativ innehållsanalys

DSpace Repository

En inblick i tandhygienistens uppfattning om parodontal stödbehandling - En kvalitativ innehållsanalys

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En inblick i tandhygienistens uppfattning om parodontal stödbehandling - En kvalitativ innehållsanalys
Author Refthagen, Isabelle ; Seidelin, Johanna
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med studien är att beskriva tandhygienisternas uppfattning om parodontal stödbehandling och få en inblick hur behandlingen fungerar i praktiken. För att få ett bredare faktaunderlag till ämnet bearbetades litteratur från referenslitteratur och tidskrifter. Studien bygger på en kvalitativ innehållsanalys, för att kunna utföra intervjuerna begränsades området, där Malmö var mest praktiskt i förhållande till tiden. För att begränsa studien ytterligare gjordes djupintervjuer med totalt tre tandhygienister som arbetar inom folktandvården samt privat sektor. Till grund för intervjuerna utarbetades en intervjuguide fram, för att ta del utav informanternas kunskaper och erfarenheter. Resultatet visar att parodontal stödbehandling definieras och beskrivs på olika sätt men överlag har tandhygienisterna samma uppfattningar om vad som ingår i parodontal stödbehandling och när det är indicerat. Men de är medvetna om att alla gör på sitt sätt och att det kan skilja sig i arbetsgången. En viktig del i den parodontala stödbehandlingen är sammanfattningsvis att patienten koopererar för att bibehålla gott behandlingsresultat för att sjukdomen inte ska progrediera. Fler studier krävs för att resultatet ska vara tillförlitligt och för att påvisa om fördelar finns med parodontal stödbehandling. Detta arbete är en inblick i tandhygienistens uppfattning om parodontal stödbehandling.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Language swe (iso)
Subject Periodontal treatment
Periodontal maintenance therapy
Handle http://hdl.handle.net/2043/10175 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics