ATT BÖRJA SKOLAN IGEN…Retroperspektiv på sent anlända elevers upplevelser av skolgång, identitet och framtid

DSpace Repository

ATT BÖRJA SKOLAN IGEN…Retroperspektiv på sent anlända elevers upplevelser av skolgång, identitet och framtid

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ATT BÖRJA SKOLAN IGEN…Retroperspektiv på sent anlända elevers upplevelser av skolgång, identitet och framtid
Author Ekman, Sara ; Jansson, Nina
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med undersökningen är att se hur sent anlända elever har upplevt och påverkats av ett deltagande i förberedelsegrupp. Vi har genom våra informanters berättelser lyft fram variationer av deras upplevelser och erfarenheter av att börja skolan i ett nytt land, hur detta har påverkat deras identitet, möjligheter att lyckas i livet och hur de ser på sin roll i dagens samhälle. Vi har använt oss av kvalitativ metod med fenomenografisk inriktning. Vi har gjort djupintervjuer med elever som varit in-skrivna i förberedelsegrupp och avslutat grundskolan. I intervjuerna har vi utgått från berättelseforskning för att nå informanternas livsberättelser. Både motivation och en stark vilja att lyckas var viktiga faktorer för att nå framgång i skolan och även senare i livet. Resultatet visar att våra informanter var positiva till ett deltagande i för-beredelsegrupp och att de inte upplevt att det påverkade deras självkänsla. Majoriteten av dem är nöjda med sina liv som de ser ut idag.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject sent anlända elever
förberedelsegrupp
Handle http://hdl.handle.net/2043/10177 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics