Tandhygieniststuderande i Skåne -Varför väljs tandhygienistyrket och vilken längd på tandhygienistutbildning söks?

DSpace Repository

Tandhygieniststuderande i Skåne -Varför väljs tandhygienistyrket och vilken längd på tandhygienistutbildning söks?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Tandhygieniststuderande i Skåne -Varför väljs tandhygienistyrket och vilken längd på tandhygienistutbildning söks?
Author Olsson, Ulrika
Date 2010
English abstract
The purpose of this essay is to explain why the dental hygiene profession is chosen by dental hygiene students and why the two- or three-year program in dental hygiene is chosen. This essay provides an overview of previous ideas regarding the length of the dental hygiene education. A survey was made on first-year dental hygiene students at two universities in southern Sweden to find the answers to the purpose of this essay. The results from the survey shows that only half of the dental hygienist students put their education as the top choice when applying to university. The dental hygiene profession is chosen primarily because of the desire to work with people but also because they want to work with their hands and that the profession has good prospects. Half of the Malmo students chose Malmo just because the education is two years there while a third of the Kristianstad students chose the education there because it was three years and that they would have a better education therefore.
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats är att redogöra för varför tandhygienistyrket väljs och varför den två- eller treåriga utbildningen till tandhygienist söks? Uppsatsen ger en översikt hur tankegångarna tidigare har varit inför tandhygienist-utbildningens längd. Hösten 2010 ska den behörighetsutredning som regeringen tillsatt redovisa vad de kommit fram till om tandhygienistutbildningens längd. För att få svar på uppsatsens syfte har en enkät utlämnats till förstaårsstudenter på tandhygienistutbildningen i Kristianstad och Malmö. Resultaten från enkätundersökningen visar att endast hälften av tandhygieniststudenterna har utbildningen som sitt förstahandsval. Tandhygienistyrket väljs främst för att studenterna vill arbeta med människor men även för att de vill arbeta praktiskt och för att yrket har goda framtidsutsikter. Hälften av Malmöstudenterna valde Malmö just för att utbildningen där är tvåårig medan en tredjedel av Kristianstadstudenterna valde utbildningen för att den var treårig och de på så vis skulle få en bättre utbildning.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Language swe (iso)
Subject dental hygiene education
dental hygienist profession
first-year students
Kristianstad
Malmö
university
Handle http://hdl.handle.net/2043/10181 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics