Stress hos barn i förskolan och grundskolan - En enkätstudie om hur pedagoger kan förebygga stress i barns dagliga rutiner

DSpace Repository

Stress hos barn i förskolan och grundskolan - En enkätstudie om hur pedagoger kan förebygga stress i barns dagliga rutiner

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Stress hos barn i förskolan och grundskolan - En enkätstudie om hur pedagoger kan förebygga stress i barns dagliga rutiner
Author Björk, Anneli ; Lorin, Ingela
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med undersökningen har varit att ta reda på hur pedagoger kan förebygga stress i barns dagliga rutiner. Vi har undersökt vilka rutinsituationer som pedagogerna anser stressar barn mest och hur stress kan förebyggas. Vidare har vi undersökt hur stress påverkar barn i behov av särskilt stöd och om pedagogerna anser att stress är ett problem i deras verksamhet. I litteraturen fann vi att problematiska relationer är en stor stressfaktor för barn. Enkätundersökningen visade att de situationer som pedagogerna anser stressar barnen mest är matsituationen och tambur- eller korridorsituationen. De föreslår organisatoriska förändringar som att barnen skall få mer tid att äta och att man bör se över den fysiska miljön för att minska trängseln i tamburer och korridorer. Många pedagoger bedömer att barn i behov av särskilt stöd påverkas mer än andra barn av stress. Undersökningen visar att många pedagoger inte tycker att stress är ett problem i verksamheten.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Barn
Pedagoger
Rutinsituationer
Stress
Särskilt stöd
Handle http://hdl.handle.net/2043/10183 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics