Stress hos barn i förskolan och grundskolan - En enkätstudie om hur pedagoger kan förebygga stress i barns dagliga rutiner

DSpace Repository

Stress hos barn i förskolan och grundskolan - En enkätstudie om hur pedagoger kan förebygga stress i barns dagliga rutiner

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Björk, Anneli
dc.contributor.author Lorin, Ingela
dc.date.accessioned 2010-06-07T09:08:03Z
dc.date.available 2010-06-07T09:08:03Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/10183
dc.description Syftet med undersökningen har varit att ta reda på hur pedagoger kan förebygga stress i barns dagliga rutiner. Vi har undersökt vilka rutinsituationer som pedagogerna anser stressar barn mest och hur stress kan förebyggas. Vidare har vi undersökt hur stress påverkar barn i behov av särskilt stöd och om pedagogerna anser att stress är ett problem i deras verksamhet. I litteraturen fann vi att problematiska relationer är en stor stressfaktor för barn. Enkätundersökningen visade att de situationer som pedagogerna anser stressar barnen mest är matsituationen och tambur- eller korridorsituationen. De föreslår organisatoriska förändringar som att barnen skall få mer tid att äta och att man bör se över den fysiska miljön för att minska trängseln i tamburer och korridorer. Många pedagoger bedömer att barn i behov av särskilt stöd påverkas mer än andra barn av stress. Undersökningen visar att många pedagoger inte tycker att stress är ett problem i verksamheten. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject Barn en
dc.subject Pedagoger en
dc.subject Rutinsituationer en
dc.subject Stress en
dc.subject Särskilt stöd en
dc.title Stress hos barn i förskolan och grundskolan - En enkätstudie om hur pedagoger kan förebygga stress i barns dagliga rutiner en
dc.type M2 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Specialpedagogik överbryggande kurs
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics