Att leva med claudicatio intermittens

DSpace Repository

Att leva med claudicatio intermittens

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Att leva med claudicatio intermittens
Author Michalska, Aleksandra
Date 2010
English abstract
Michalska, A. Living with intermittent claudication – a literature review. Degree Project, 15 Credit Points. Nursing Programme, Malmö University: Health and Society, Department of Nursing, 2010. Background: The intermittent claudication (IC) is a disease of the leg arteries that cause severe pain in the musculature while walking. The underlying cause of the disease is progression of the atherosclerosis process. Smoking is the most contributing factor for this development. Aim: To highlight the quality of life of people suffering from intermittent claudication, and what strategies they use to manage the disease. Method: A literature review based on eight scientific articles, with both a qualitative and a quantitative approach. Results: Living with IC will put considerable pressure on the physical, mental and social dimension. Pain and limited mobility had the largest impact on quality of life. Fear of amputation and of losing their independency provoked feelings of sadness and the feeling of being different. Patients with IC developed different coping strategies to maintain control over the new situation they found themselves in. It requires specially designed interventions in the form of patient education for people suffering from IC to empower the patient and to limit the development of the disease.
Swedish abstract
Michalska, A. Att leva med claudicatio intermittens - en litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad, 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Hälsa och samhälle, Utbildningsområde omvårdnad 2010. Bakgrund: Claudicatio intermittens (CI) är en sjukdom i benens artärer som orsakar svåra smärtor i benmuskulaturen vilket personen känner vid gång. Den bakomliggande orsaken till sjukdomen är en fortskridande aterosklerosprocess. Rökning är den mest bidragande faktorn för denna utveckling. Syfte: Att belysa livskvalité hos personer som lider av CI samt vilka strategier de använder för att hantera sjukdomen. Metod: En litteraturstudie grundad på åtta vetenskapliga artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats. Resultat: Att leva med CI innebar stora påfrestningar på den fysiska, psykiska och sociala dimensionen. Smärta och begränsad rörlighet hade störst inverkan på livskvalitén. Rädsla för amputation och för att förlora sin självständighet framkallade en känsla av nedstämdhet och käns-lan av att vara annorlunda. Claudicanterna utvecklade olika coping strategier för att behålla kontrollen över den nya situation de befann sig i. Det krävs särskilt utformade insatser i form av patientundervisning för personer som lider av CI för att stärka patienten och begränsa utvecklingen av sjukdomen.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Claudicatio intermittens
coping
litteraturstudie
livskvalité
sjuksköterskans roll
Handle http://hdl.handle.net/2043/10187 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics