Att leva med testikelcancer: en litteraturstudie i copingstrategier

DSpace Repository

Att leva med testikelcancer: en litteraturstudie i copingstrategier

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att leva med testikelcancer: en litteraturstudie i copingstrategier
Author Alsterberg, Sara ; Lanthén, Klas
Date 2010
English abstract
Testicular cancer is the most common type of cancer among Swedish men between the ages of 25-40. 95% survive despite the risks of metastases. The daily life for these men is complicated by the physical and psychosocial side effects. The aim of this study was to describe illuminatedifferent coping strategies used by men with testicular cancer. A literature study of qualitative and quantative studies was implemented. The result ended in two main themes and five subthemes. The main themes were: maintaining a normal life and relating to the surroundings. The subthemes were looking forward and searching for normality, hiding the transformed anatomy, seeking support from those around him, acquire and sharing knowledge, along with isolating himself.
Swedish abstract
Testikelcancer är den vanligaste cancerformen hos svenska män i åldrarna 25-40. Trots risk för metastaser överlever mer än 95%. Fysiska och psykosociala bieffekter försvårar dessa mäns livssituation efter diagnosen. Syftet med denna studie var att belysa copingstratgier hos män med testikelcancer. En litteraturstudie grundad på kvalitativa och kvantitativa studier genomfördes. Resultatet mynnade ut i två huvudteman och fem underteman. Huvudteman var: upprätthålla ett normalt liv och förhålla sig till omgivningen. Underteman var: blicka framåt och eftersträva normalitet, dölja förändrad anatomi, söka omgivningens stöd, förvärva och dela med sig av kunskap samt isolera sig.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject copingstrategier
testikelcancer
omvårdnad
Handle http://hdl.handle.net/2043/10189 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics