"NO I DON´T FEEL SEXY WITH A BAG OF STUFF HANGING OFF THE SIDE OF ME"- en litteraturstudie om kroppsuppfattning och sexualitet hos personer med stomi

DSpace Repository

"NO I DON´T FEEL SEXY WITH A BAG OF STUFF HANGING OFF THE SIDE OF ME"- en litteraturstudie om kroppsuppfattning och sexualitet hos personer med stomi

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "NO I DON´T FEEL SEXY WITH A BAG OF STUFF HANGING OFF THE SIDE OF ME"- en litteraturstudie om kroppsuppfattning och sexualitet hos personer med stomi
Author Magnusson, Linda ; Olsson, Malin
Date 2010
English abstract
Background: Getting a stoma often involves a big change in a person’s life. The physical change can have an impact on daily life as well as on self-image, body image and sexuality. Aim: The aim was to describe how individuals with a stoma experience their body image and sexuality. Method: The literature review is based on ten scientific articles that were quality reviewed using the assessment model of Carlsson and Eiman (2003). Results: The analysis resulted in three main themes: changed body image, influence of partner, anxiety and fears in intimate situations. The main findings were that they felt sexually unattractive, experienced anxiety and fears that the stoma would leak, smell or sound and the importance of a supportive partner was expressed. Conclusion: Sexuality and body image were for many individuals negatively effected, involving anxiety and fears in intimate situations. By paying attention to how individuals with a stoma experience their sexuality and body image the nurse may get a deeper insight and a greater understanding regarding these aspects. This could be helpful in order to, in the best way possible, treat and support these patients in a professional manner.
Swedish abstract
Bakgrund: Att få en stomi innebär ofta en stor förändring i en människas liv. Den kroppsliga förändringen kan påverka det dagliga livet men också individens självbild, kroppsuppfattning och sexualitet. Syfte: Att beskriva upplevelsen av kroppsuppfattning och sexualitet hos personer med stomi. Metod: Litteraturstudien baseras på tio vetenskapliga artiklar som kvalitetsgranskats med hjälp av Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. Resultat: Analysen resulterade i tre huvudteman: förändrad kroppsuppfattning, partnerns påverkan, samt oro och rädsla vid intima situationer. Framförallt kände de sig sexuellt oattraktiva, upplevde oro och rädsla över att stomin skulle läcka, lukta eller ge ljud ifrån. Vikten av att känna stöd från en eventuell partner blev tydlig. Slutsats: För många påverkas sexualiteten och kroppsuppfattningen negativt, med oro och rädsla vid intima situationer. Genom att uppmärksamma hur individer med stomi upplever sin sexualitet och kroppsuppfattning kan sjuksköterskan få en djupare insikt och större förståelse gällande dessa aspekter. Detta kan vara till hjälp för att på bästa sätt kunna bemöta och stödja dessa patienter på ett professionellt sätt.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject kroppsuppfattning
litteraturstudie
sexualitet
stomi
upplevelser
Handle http://hdl.handle.net/2043/10199 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics