Matematik, ett tråkigt ämne! Kan laborativt/praktiskt arbetssätt ändra elevers attityder till matematik?

DSpace Repository

Matematik, ett tråkigt ämne! Kan laborativt/praktiskt arbetssätt ändra elevers attityder till matematik?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Matematik, ett tråkigt ämne! Kan laborativt/praktiskt arbetssätt ändra elevers attityder till matematik?
Author Khanian, Mahin ; Nilsson, Karita
Date 2004
English abstract
Målet med vår studie var att undersöka elevernas attityder till matematik, vilka kunskaper de har i det arbetsområde som de tycker är tråkigast och om laborativt/praktiskt arbetssätt kan väcka deras intresse och nyfikenhet. Under vårt arbete har vi undersökt några tidigare studier som handlar om flickors och pojkars attityder och prestationer i matematik. Vi delade ut enkäter till elever i årskurs 9 på en invandrartät skola i Malmö för att ta reda på svaren på våra frågor. Resultatet visade att de flesta elever tyckte arbetsområdet "skala" var tråkigast. Åtgärdsprogrammet som genomfördes var en laborativ/praktisk uppgift inom området skala. Den laborativa/praktiska uppgiften upplevdes positivt av alla elever.
Swedish abstract
The aim of the study was to investigate the students´ attitudes towards mathematics, their knowledge in the subject area they find the least interesting and whether laborative/practical working methods could awaken their interest and curiosity. During our work, we have looked into previous studies regarding girls´ and boys´ attitude and performance in mathematics. We handed out surveys to students in grade 9 at a School with many people from other cultures and nationalities in Malmö in order to find the answers to our questions. The result showed that most of the students thought that the subject area "scaling" was the least interesting. The implemented action program was a laborative/practical task within the "scaling" area. The laborative/practical task was positively perceived by all students. Keywords: attitudes, laborative/practical working methods, scaling
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Attityder
Laborativt/praktiskt arbetssätt
Skala
Handle http://hdl.handle.net/2043/1020 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics