Riktlinjer och generella omvårdnadsåtgärder; Sjuksköterskans upplevelse- en intervjustudie

DSpace Repository

Riktlinjer och generella omvårdnadsåtgärder; Sjuksköterskans upplevelse- en intervjustudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Riktlinjer och generella omvårdnadsåtgärder; Sjuksköterskans upplevelse- en intervjustudie
Author Andersson, Jonna ; Lindberg, Emma
Date 2010
English abstract
The aim of this study was to investigate nurses' experiences of the possibilities and conditions required in order to practice nursing care according to local and general nursing guidelines, exemplified within postoperative care. Data collection was preformed through six semi- structured interviews with nurses working within a surgery speciality. The analysis of the interviews was made by using content analysis. Several barriers and required conditions to work on the basis of scientific knowledge could be identified. Barriers that were experienced included the lack of time, poorly updated guidelines and unstructured integration of new knowledge.This creates an understanding of how important these found scientific factors are for a work based on scientific knowledge.
Swedish abstract
Syftet är att undersöka allmän sjuksköterskans upplevelse av möjligheter och förutsättningar att arbeta efter generella omvårdnadsåtgärder och givna lokala riktlinjer, exemplifierat inom postoperativ omvårdnad. Datainsamling gjordes genom semi- strukturerade intervjuer med sex sjuksköterskor delaktiga som arbetar inom kirurgisk verksamhet. Analys av insamlat material genomfördes med hjälp av innehållsanalys. Ett flertal hinder samt förutsättningar för att kunna arbeta utifrån vetenskaplig kunskap kunde identifieras. Upplevda hinder var bland annat tidsbrist, dåligt uppdaterade riktlinjer och ostrukturerad integrering av ny kunskap. Studien skapar en förståelse för hur viktiga funna faktorer är för ett vetenskapligt baserat arbete
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Arbetssituation
Erfarenhet
Hinder
Integrering
Omvårdnadsåtgärder
Postoperativ
Riktlinjer
Vetenskaplig kunskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/10201 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics