Effekter av vårdhund i demensvården

DSpace Repository

Effekter av vårdhund i demensvården

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Effekter av vårdhund i demensvården
Author Larsson, Jenny ; Svensson, Eva
Date 2010
English abstract
Larsson, J & Svensson, E. Effects of dog assisted therapy in dementia care. Nursing staff experiences illuminated by interviews. Degree Project, 15 credits. Nursing Programme, Malmö University: Health and Society, Department of Nursing, 2010. Dementia is common among elderly people and dementia patients have a strong need for nursing. Therapy dogs can be used as a supplement to stimulate and activate people suffering from dementia. The aim of this study was to examine how nursing staff perceives the effects of therapy dogs, when used in a nursing home for elderly people suffering from dementia. Data was collected using qualitative, semi-structured interviews with seven nursing staff members at a nursing home for people suffering from dementia. The transcribed interviews were analysed using content analysis. The results of the analysis expose six categories: Increased quality of life, Memory Stimulation, Breaking Silence, Physical contact, Calming, Fear. The nursing staff was positive towards the use of a therapy dog as a part of nursing for people suffering from dementia. Keywords: dementia, effects, experiences, nursing staff, semi-structured interviews, therapy dog.
Swedish abstract
Larsson, J & Svensson, E. Effekter av vårdhund i demensvården. Intervjuer med personal på ett demensboende. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Hälsa och samhälle, Utbildningsområde omvårdnad, 2010. Demens är en vanlig sjukdom hos äldre människor och vården av dementa kräver stora vårdinsatser. Vårdhund används som ett komplement för att ge stimulans och aktivitet vid demens. Syftet med studien var att undersöka vilka effekter vårdpersonalen upplever att kontakten med vårdhund har för dementa personer på ett demensboende. Den metod som använts är kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sju ur vårdpersonalen, en sjuksköterska och sex undersköterskor på ett demensboende. Intervjuerna analyserades med hjälp av innehållsanalys Resultatet presenteras i sex kategorier: Ökat välbefinnande, Minnesstimulering, Bryter tystnaden, Beröring, Lugnande, Rädsla. Vårdpersonalen är positivt inställd till användandet av vårdhund som en del i omvårdnaden av dementa. Nyckelord: demens, effekter, empirisk studie, sjuksköterska, upplevelser, vårdhund, vårdpersonal.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject vårdhund
demens
Handle http://hdl.handle.net/2043/10202 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics