Tanborsten Hermodsdal

DSpace Repository

Tanborsten Hermodsdal

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Tanborsten Hermodsdal
Author Helmstad, Amanda ; Ismaili, Imrana
Date 2010
Swedish abstract
En bra vårdsituation bygger på en fungerande relation mellan patient och behandlare. Grundläggande för en bra relation är att kommunikationen fungerar. Kommunikation handlar dels om det verbala uttrycket, men även om kroppsspråk. I samtalen med barn och föräldrar måste vårdgivaren kunna möta både känslomässiga behov och behovet av kunskap. Syftet med arbetet är att beskriva hur god kommunikation beskrivs i litteraturen, hur den skapas i tandvården samt hur kommunikationen sker på Tandborsten Hermodsdal. Arbetet bygger på en inspelad personlig intervju och information inhämtad från läroböcker och vetenskapliga artiklar. Läroböcker som användes handlar om kommunikation i vården. Artiklarna är hämtade från PubMed och Artikelsök och handlar om olika samtals- och kommunikationsmetoder. Resultatet visade bl.a. att den mest effektiva kommunikationen i en arbetsgrupp sker i småpratets form. När det gäller kommunikationen till patienten finns det olika informationskanaler som profylaxtandsköterskor kan använda sig av för att ge tandhälsoinformationen. Tryckta produkter kan i samband med personlig patient information förstärka budskapet till patienten. En effektiv samtalsmetodik som man kan använda sig av är motiverande samtal. Det har visat sig att motiverande samtal är effektiv i prevention mot karies för småbarn. För att mötet ska bli effektivt är det viktigt att vårdtagare och vårdgivare förstår varandra. Detta innebär att patienten ska upplysas om sitt hälsotillstånd och om de behandlingar som står till buds, vilket kräver t.ex. goda kunskaper i svenska eller att tolk anlitas. Slutsatser som vi kan dra är att god kommunikation skapas genom att man använder tillräckligt många informationskanaler och på rätt sätt för att budskapet ska gå fram. Då kan information lätt utbytas och kunskaper utökas.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Language swe (iso)
Subject kariesprevension
barntandvård
Handle http://hdl.handle.net/2043/10204 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics