Från överlevande till kvarleva - Teorier med muntlig historia och empatisk förståelse i fokus

DSpace Repository

Från överlevande till kvarleva - Teorier med muntlig historia och empatisk förståelse i fokus

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Wendin Täck, Åsa
dc.contributor.author Lerman, Joel
dc.date.accessioned 2010-06-09T13:48:52Z
dc.date.available 2010-06-09T13:48:52Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/10210
dc.description Elevers empatiska förståelse och handlingsberedskap mot förtryck och rasism är intimt förknippad med den inlevelse som kan skapas med stöd av vittnesskildringar. Lärdomar vi kan dra av Förintelsen är därför ett viktigt stöd för att forma en kulturell norm för utbildning och pedagogik vilken vilar på samhällets värdegrund: demokrati, mänskliga rättigheter, tolerans och tålamod samt opposition mot rasism och totalitära ideologier. Detta examensarbete beskriver teorier om möjligheter och risker med olika sätt att hantera historia och ger förslag på hur Förintelseöverlevandes berättelser kan föras vidare in i framtiden. Den teoretiska basen är ett hermeneutiskt perspektiv på den muntliga historiens användningsområden, dess pålitlighet och betydelse som källa samt vittnesmålens möjlighet att utveckla empatisk förståelse. Uppsatsen tar upp svårigheten att vittna och problematik i mötet mellan avsändare och mottagare, med hänsyn till möjligheten att förmedla vittnesmål med rörliga bilder för att möjliggöra empatisk förståelse. en
dc.description.abstract Students’ empathic comprehension and ability to act against oppression and racism are intimately related to the insight which can be acquired from watching the testimonies of Holocaust survivors. The lesson that can be learned from the Holocaust gives a solid support in the shaping of a cultural norm for educational and pedagogical purpose, this norm is based on the fundamental moral values of society: democracy, human rights, tolerance, patience and resistance towards racism and totalitarian ideologies. This study has a theoretically based perspective and result in a concrete suggestion of how one might carry on the subject matter of the testimonies from Holocaust survivors into the future. The base of the theoretical discussion employs a hermeneutical perspective to examine the usefulness, trustworthiness and significance of oral history as a source. This hermeneutical perspective is also utilized in analyzing how the testimonies can be used to develop an empathic understanding out of a theoretical model. The essay discusses the hardship of testifying and the difficulties that surface in the communication between speaker and interlocutor. Ultimately the essay theorizes concerning the use of testimonies conveyed through motion pictures and how these should be analyzed to achieve empathic comprehension. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject muntlig historia en
dc.subject Förintelsen en
dc.subject empatisk förståelse en
dc.subject hermeneutik en
dc.subject värdegrund en
dc.subject subjektivt källmaterial en
dc.subject objektiv sanning en
dc.subject vittnesmål en
dc.title Från överlevande till kvarleva - Teorier med muntlig historia och empatisk förståelse i fokus en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics