Arbetsrehabilitering och myndighetssamverkan. Utvärdering av Samordningsförbundet i Svedala

DSpace Repository

Arbetsrehabilitering och myndighetssamverkan. Utvärdering av Samordningsförbundet i Svedala

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Arbetsrehabilitering och myndighetssamverkan. Utvärdering av Samordningsförbundet i Svedala
Author Ottosson, Mikael ; Sandell, Niklas
Research Centre Centre for Work Life and Evaluation Studies (CTA)
Date 2010
Swedish abstract
Ett i den politiska debatten centralt område är arbetsrehabilitering. Inom detta område går det att se en ökad politisk aktivitet som många gånger mynnar ut i begreppet ”samverkan”. Ropet på samverkan beror möjligen på att det blir allt svårare för enskilda myndigheter att såväl överblicka som hantera sitt verksamhetsfält i takt med att omvärlden ter sig allt mer komplex. Föreliggande rapport bygger på en utvärdering av Samordningsförbundet i Svedala utförd av Mikael Ottosson och Niklas Sandell. Mikael Ottosson är historiker och verksam på Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA) vid Malmö högskola och Niklas Sandell är företagsekonom och verksam på Rådet för KommunalEkonomisk Forskning och Utbildning (KEFU) vid Lunds universitet. Utvärderingens primära syfte är att belysa Samordningsförbundet i Svedala som det såg ut vid slutet av 2009. Utvärderingen fokuserar fyra områden: syfte och mål, organisation, innehåll och effektivitet.
Publisher Malmö högskola
Series/Issue Malmö högskolas utvärderingsrapport;2010:1
ISSN 1654-7462
ISBN 978-91-7104-356-6
Language swe (iso)
Subject utvärdering
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/10211 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics