Feminism i socialt arbete En kvalitativ studie av femiismens plats inom den könsseparatistiska missbrukarvården

DSpace Repository

Feminism i socialt arbete En kvalitativ studie av femiismens plats inom den könsseparatistiska missbrukarvården

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Feminism i socialt arbete En kvalitativ studie av femiismens plats inom den könsseparatistiska missbrukarvården
Author Sandell, Johanna
Date 2010
Swedish abstract
Detta examensarbete lyfter fram feminism i relation till socialt arbete. Mitt syfte var att se huruvida feminism är en del av den könsseparatistiska missbruksvården. Om könsseparatismen är feministisk samt om det finns en förändrigsträvan i arbetet. För att besvara mina frågeställningar har jag samlat in material samt genomfört tre temastrukturerade intervjuer. Mina informanter arbetar eller har arbetat inom den könsseparatistiska missbruksvården. Jag har i min uppsatts använt mig av radikalfeministisk teori och utifrån den lyft fram begreppen medvetandehöjning och separatism. Min studie visar att trots att det sociala arbetet till stor del kan kategoriseras som en normaliserande praktik så har feminism och då med fokus på radikalfeminism en plats inom den könsseparata missbruksvården. Min slutsats är att feminism får ett påtagligt utrymme då man genom könsseparatismen betonar betydelsen av att vara kvinna.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject kvinnor
radikalfeminism
Handle http://hdl.handle.net/2043/10225 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics