Tobakens skadliga effekter på allmän och oral häls. Undersökning av svenska ungdomars kunskap

DSpace Repository

Tobakens skadliga effekter på allmän och oral häls. Undersökning av svenska ungdomars kunskap

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Tobakens skadliga effekter på allmän och oral häls. Undersökning av svenska ungdomars kunskap
Author Ahmed, Naim ; Mamadova, Samira
Date 2010
Swedish abstract
SAMMANFATTNING Syftet med arbetet var att belysa sambandet mellan tobaksanvändning, oral och allmän hälsa. Dessutom skulle ungdomars kunskap om tobakens skadliga effekter på oral och allmän hälsa undersökas. Våra specifika frågeställningar var följande: Vad vet ungdomar om tobakens skadliga effekter på oral och allmän hälsa? Varifrån har de fått sin kunskap? Kan kunskapsnivån påverka tobaksanvändningen? Finns det någon skillnad mellan pojkars och flickors kunskap? För att komma fram till resultatet har valts att göra en litteraturstudie. Informationen har hämtats från böcker, vetenskapliga artiklar och från internet. Studien slår fast att rökning orsakar skador på kroppens alla organ, speciellt på munhåla, svalg och lungor. Dessutom ger den upphov till hjärt- kärlsjukdomar. De studier som tagits med i arbetet visar att majoriteten av svenska ungdomar hade relativt bra kunskap om tobakens skadliga effekter på allmän hälsa. Men kunskapsnivån var inte avgörande om ungdomar skulle avstå från tobaksanvändning.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Language swe (iso)
Subject Rökning
Ungdomar
Kunskap
Attityd
Handle http://hdl.handle.net/2043/10229 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics