Bland synthar och doftljus- En studie om samspel i träningsskolan

DSpace Repository

Bland synthar och doftljus- En studie om samspel i träningsskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bland synthar och doftljus- En studie om samspel i träningsskolan
Author Oskarsson, Linnea
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att uppmärksamma och belysa faktorer som kan möjliggöra samspel i träningsskolan, där eleverna använder icke - verbal kommunikation. Vi har valt en kvalitativ ansats där vi använt videoobservationer för att fånga samspel under lektionstid samt under raster. Som komplement till videoobservationerna har vi även använt stimulated recall med halvstrukturerad intervju som form. Resultatet visar att eleverna har förmåga till samspel mellan varandra under raster. Samspelet består av att eleverna riktar blicken, sneglar, följer efter och närmar sig varandra. Vid ett tillfälle upprätthåller eleverna ett utvecklat samspel med ömsesidig turtagning. Däremot förekommer inget samspel mellan eleverna under lektionstid. Initiativ till samspel mellan personal och elever tas av personalen under lektionstid. Samspelet dem emellan utvecklas begränsat på grund av att eleverna inte ges tillräckligt med tid för att ge respons och att personalen inte alltid uppfattar subtila signaler eller tolkar elevernas signaler.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject samspel
träningsskola
sociokulturellt perspektiv
videoobservationer
Handle http://hdl.handle.net/2043/10233 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics