Bland synthar och doftljus- En studie om samspel i träningsskolan

DSpace Repository

Bland synthar och doftljus- En studie om samspel i träningsskolan

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Oskarsson, Linnea
dc.date.accessioned 2010-06-11T10:46:36Z
dc.date.available 2010-06-11T10:46:36Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/10233
dc.description Syftet med denna studie är att uppmärksamma och belysa faktorer som kan möjliggöra samspel i träningsskolan, där eleverna använder icke - verbal kommunikation. Vi har valt en kvalitativ ansats där vi använt videoobservationer för att fånga samspel under lektionstid samt under raster. Som komplement till videoobservationerna har vi även använt stimulated recall med halvstrukturerad intervju som form. Resultatet visar att eleverna har förmåga till samspel mellan varandra under raster. Samspelet består av att eleverna riktar blicken, sneglar, följer efter och närmar sig varandra. Vid ett tillfälle upprätthåller eleverna ett utvecklat samspel med ömsesidig turtagning. Däremot förekommer inget samspel mellan eleverna under lektionstid. Initiativ till samspel mellan personal och elever tas av personalen under lektionstid. Samspelet dem emellan utvecklas begränsat på grund av att eleverna inte ges tillräckligt med tid för att ge respons och att personalen inte alltid uppfattar subtila signaler eller tolkar elevernas signaler. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject samspel en
dc.subject träningsskola en
dc.subject sociokulturellt perspektiv en
dc.subject videoobservationer en
dc.title Bland synthar och doftljus- En studie om samspel i träningsskolan en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Specialpedagogprogrammet (fd Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning)
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics