Det verbala språket i förskola och skola - lärares arbete med andraspråkselever

DSpace Repository

Det verbala språket i förskola och skola - lärares arbete med andraspråkselever

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Det verbala språket i förskola och skola - lärares arbete med andraspråkselever
Author Tapper, Gabriella ; Andrésen, Linn
Date 2010
Swedish abstract
Detta examensarbetets syfte är att ta reda på hur en förskola och en skola arbetar för att främja det verbala språket hos andraspråkselever. Frågor som vi använt oss av för att få svar på detta är – Vilka arbetssätt använder sig lärarna av för att främja andraspråkselevernas språkliga utveckling? – I vilka situationer uppstår en verbal dialog mellan lärare och barn och mellan barn och barn? Vi anser att detta är ett relevant ämne att undersöka då det alltid är viktigt och ett måste för lärare att arbeta med språkutveckling. Det svenska samhället idag går åt en ännu mer mångkulturell framtid och därför ser vi att det är av intresse att undersöka hur man arbetar med andraspråkselever idag, både för att se det positiva men även för att se vad som kan utvecklas. I vår empiriska undersökning har vi använt oss av observationer i en förskola och i en skola med samma upptagningsområde av barn. Resultatet av vår undersökning visar både positiva resultat men även att det behövs en del förbättringar och utveckling av det språkutvecklande arbetet i skolan. I förskolan så anser vi att de bör ha mer arbete med skönlitteratur, och ha fler arbetssätt som inbjuder barnen till samtal. I skolan bör lärarna sträva efter att samtalstiden ska tillägnas eleverna och även använda sig mer av grupparbeten och låta barnen samspela med varandra på lektionstid och på så sätt kunna lära sig av och med varandra. Vi tror att förskolan och skolan hade kunnat ha nytta av ett samarbete då lärarna i skolan har många bra arbetssätt medan lärarna i förskolan strävar efter ett bra arbete med samtal.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Förskola
Skola
Dialog
Andraspråkselever
Språkutveckling
Verbalt språk
Handle http://hdl.handle.net/2043/10234 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics