Faktorer vid val av marknadsföringsleverantör – en studie inom livsmedelsbranschen i Skåne

DSpace Repository

Faktorer vid val av marknadsföringsleverantör – en studie inom livsmedelsbranschen i Skåne

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Faktorer vid val av marknadsföringsleverantör – en studie inom livsmedelsbranschen i Skåne
Author Wang, Linda
Date 2010
English abstract
Abstract Factors in the agency choosing process – a study within the food industry of Skane This essay intent to find which factors customers value when searching for a new marketing agency, as well as finding the factors that make them change agency. The essay also intent to discuss how customers should do when searching for a new agency. The aim of this report is to make the advertising industry aware of how customers choose among the range of agencies, which things that makes a collaboration last longer, as well as pointing out for the customers how to gain more from the advertising industry by improving their choosing process. The study is overall based on interviews and surveys, exclusively made in Skane. Without this demarcation, the study would otherwise have been too extensive to implement. The study showed that the factors creativity and good communication were the two most important ones. It also showed that most of the examined companies have chosen their agencies through personal acquaintances, which is not recommended by the theorists’. Since the aim of this report is to identify these factors, it is quite difficult to discuss how it is that the customers find some factors more important than others. The companies, however, should become more thorough when it comes to their choosing process by using the industry recommended model, so that they will not need to switch agencies to often.
Swedish abstract
Sammandrag Rapporten ämnar att i huvudsak finna vilka faktorer som kunder värderar när de letar efter sin marknadsföringsleverantör men även vilka faktorer som gör att kunden väljer att byta byrå. Vidare för rapporten även en diskussion kring hur företagen bör göra när de ska leta efter en ny byrå. Syftet med rapporten är således att göra branschen uppmärksam på hur kunder selekterar i utbudet samt vilka saker som får samarbetet att hålla längre, men även för företagen att se hur de kan få ut mer från branschen genom att utföra en ordentlig byråvalsprocess. Arbetet bygger i huvudsak på gjorda intervjuer samt enkätundersökningar, uteslutande genomförda i Skåne. Anledningen till denna geografiska avgränsning är för att begränsa arbetets storlek med risk att den annars hade blivit för omfattande för kursen. Undersökningarna visade byråns kreativitet samt god kommunikation som de två viktigaste faktorerna. Vidare visade undersökningen också på att några av företagen hade valt sina nuvarande byråer genom etablerade bekantskaper och rekommendationer, vilket är något som teoretikerna inte råder till. Hur det kommer sig att kunden finner vissa faktorer viktigare än andra är svårt att diskutera kring, eftersom syftet med arbetet är att kartlägga dessa. Däremot bör företagen i allmänhet bli noggrannare i sin byråvalsprocess, genom att tillämpa den branschrekommenderade modellen behöver inte företagen byta byrå så ofta.
Publisher Malmö högskola/Centrum för teknikstudier
Language swe (iso)
Subject Livsmedelsbranschen
reklaminköp
faktorer
reklambyrå
kreativitet
purchase
of
advertising
food
industry
factors
advertsing
agency
creativity
Handle http://hdl.handle.net/2043/10239 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics