Ungdomars syn på sex. En kvalitativ studie av sju invandrarungdomar

DSpace Repository

Ungdomars syn på sex. En kvalitativ studie av sju invandrarungdomar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Ungdomars syn på sex. En kvalitativ studie av sju invandrarungdomar
Author Al-alawi, Zahra ; Farazumis, Rania
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med vår uppsats är att intervjua ungdomar som har en utländsk bakgrund, tjejer och killar i 18-års ålder på en gymnasieskola i Malmö. Vi vill studera hur de tänker, resonerar och förhåller sig kring frågor som har med sexualitet och intima relationer att göra. Detta genomfördes med en kvalitativstudie och den grundas på sju ungdomar. För att analysera vår empiri har vi använt oss av sociologen Anthony Giddens perspektiv på den moderna synen på sexualitet och kärleksideologin. Sedan även av Nader Ahmadi som diskuterar föräldrarnas svårigheter till att komma till en ny omgivning och möta en ny attityd till sex och Pierre Bourdieu begrepp, habitus. Förutom detta även socialisationens påverkan på individen och Eriksons perspektiv på hur identiteten till stor del påverkas av föräldrarna. Resultatet vi kom fram till är att ungdomarna skapar sig en egen identitet med en blandning av olika perspektiv. Denna identitet skiljer sig inte mycket från omgivningen och andra ungdomars syn på sex och intima relationer.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject sex och intima relationer
invandrarungdomar
uppfostran
socialisation
religion
Handle http://hdl.handle.net/2043/10244 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics