"Alla tänker inte som oss" Unga tjejer om sexualitet i det mångkulturella samhället

DSpace Repository

"Alla tänker inte som oss" Unga tjejer om sexualitet i det mångkulturella samhället

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "Alla tänker inte som oss" Unga tjejer om sexualitet i det mångkulturella samhället
Author Andersson, Lili ; Larsson, Noori
Date 2010
Swedish abstract
Dagens Sverige är ett mångkulturellt land där människor med olika bakgrund lever tillsammans mer eller mindre integrerat. Att vara ung idag kan vara problematiskt då man ska förhålla sig till olika attityder som existerar sida vid sida. Detta gäller inte minst synen på sexualitet som i samhället i allmänhet kan anses vara liberal men där unga tjejer i invandrargrupper kan ha helt andra villkor. Vi ville undersöka hur de unga tjejerna upplever synen på sexualitet i samhället och i mångkulturella sammanhang. Denna kunskap kan vara av intresse för hur man kan bedriva socialt arbete med unga tjejer. För att inhämta information intervjuade vi en grupp unga tjejer i åldrarna 15-16 år, vilka gav oss den kunskapen vi sökte. Unga tjejer befinner sig i en position där uttrycket för sexualitet är viktigt för hur man betraktas och tankar om den perfekta kärleksrelationen är ständigt närvarande. Unga tjejerna med invandrarbakgrund befinner sig även i en process där de både ska hitta sin identitet och position i det mångkulturella samhället. Resultatet av vår fokusgruppsintervju visade att sexualitet kan vara ett komplext ämne och att det finns ett behov och intresse hos de unga tjejerna av att diskutera detta ämne. Sexualitet kan betraktas som ett känsligt ämne men detta bör inte stå i vägen för att de unga tjejerna ska få möjligheter att uttrycka och diskutera sina känslor och tankar om ämnet.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Mångkultur
Sexualitet
Hybriditet
Respektabilitet
Romantiskt kärlekskomplex
Unga tjejer
Handle http://hdl.handle.net/2043/10245 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics