Lärares tankar om koncentrationssvårigheter och miljöns betydelse

DSpace Repository

Lärares tankar om koncentrationssvårigheter och miljöns betydelse

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärares tankar om koncentrationssvårigheter och miljöns betydelse
Author Nilsson, Marie-Louise ; Lindvall, Jenny
Date 2010
Swedish abstract
Abstract Examensarbetet handlar om lärares tankar kring koncentrationssvårigheter och om miljön eleverna vistades i har någon betydelse för elevernas koncentrationsförmåga. Vi ville även se om lärarna ansåg att det hade någon betydelse för eleverna med koncentrationssvårigheter, var de befann sig, om koncentrationssvårigheter visade sig mer eller mindre eller inte alls. Följande huvudfrågor användes för att försöka ta reda på lärarnas syn kring ämnet. Vilka likheter och skillnader finns det i olika lärarkategoriers beskrivningar av koncentrationssvårigheter? Har den fysiska och pedagogiska miljön enligt lärarna betydelse för hur koncentrationssvårigheter kan yttra sig? Vilka är lärarnas uppfattningar om på vilka olika sätt den fysiska och pedagogiska miljön gynnar respektive försvårar koncentration? Den metod vi använt oss av är kvalitativ intervju där vi intervjuat lärare som har olika lärarkategorier och jobbar på samma skola. Vårt resultat har visat att lärarna trots olika yrkeskategorier har ungefär samma definition av vad koncentrationssvårigheter är. Alla lärare var överens om att både den fysiska och pedagogiska miljön hade betydelse för hur koncentrationssvårigheter yttrar sig. Alla lärare tog bl.a. upp lokalerna som ett problem.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject koncentrationssvårigheter
fysisk miljö
pedagogisk miljö
lärarkategorier
Handle http://hdl.handle.net/2043/10247 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics