En studie om sex- och samlevnadsundervisningen i grundskolan

DSpace Repository

En studie om sex- och samlevnadsundervisningen i grundskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En studie om sex- och samlevnadsundervisningen i grundskolan
Author Silva Rodriguez, Lissette ; Balija, Majlinda
Date 2010
Swedish abstract
Sex- och samlevnadsundervisningen är ett omdebatterat ämne i dagens samhälle sedan 1955, då ämnet blev obligatorisk i skolan utan tydliga riktlinjer. Avsaknaden av riktlinjer har medfört en diffus styrning och en förskjutning av undervisningens ansvar inom skolan, vilket har bringat missnöje bland aktörer, där framförallt elever kommer i kläm. Syftet med denna studie är att undersöka olika uppfattning om sex- och samlevnadsundervisningen för årskurs 8 i grundskolan. Vår frågeställning blir således: Hur ser deltagarnas bild ut av sex- och samlevnadsundervisningen ut? Vilka likheter och skillnader finns det mellan deltagarna? Studien beskriver problemområdet sex- och samlevnadsundervisningen utifrån ett historiskt perspektiv samt presenterar skolans styrdokument. Även den externa organisationen Ungdomsmottagningen beskrivs. Centrala begrepp samt tidigare forskning på området med relevans för vår studie presenteras. Studien undersöker utvalda respondenter på en skolverksamhet och två Ungdomsmottagningar genom intervjuer och enkäter. I analysen presenteras respondenternas svar utifrån tidigare studier som har gjorts inom sex- och samlevnad. Slutligen för vi en diskussion om vår studie och tänkbara vägar för vidare forskning på området
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Sex- och samlevnadsundervisning
Sex och samlevnad
ungdomsmottagningen
sexualupplysning
Handle http://hdl.handle.net/2043/10248 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics