Mätning av marknadsföringsaktivitet i sociala medier 2.0

DSpace Repository

Mätning av marknadsföringsaktivitet i sociala medier 2.0

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Mathiasson, Andreas
dc.date.accessioned 2010-06-15T05:34:28Z
dc.date.available 2010-06-15T05:34:28Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/10249
dc.description Den här uppsatsen behandlar huruvida det går att mäta marknadsföringsaktivitet i sociala medier eller inte. Idag används Return of Investment (ROI) mätningar för att mäta vilken avkastning en marknadsföringssatsning ger. Syftet med uppsatsen är således att klargöra för de begrepp och mätmetoder som används, samt deras tillförlitlighet. För att besvara de framtagna frågeställningarna har omfattande datainsamling gjorts i form av skriven litteratur och intervjuer. Det har även gjorts egna observationer genom mätningen av en marknadsförd kampanj i de sociala medieverktygen Facebook och Twitter. De slutsatser som tagits fram grundar sig på en diskussion och analys av arbetets teoretiska och empiriska avsnitt. ROI mätningar är i behov av en omdefiniering för att anses vara användbara, där fokuseringen kring en ekonomisk avkastning bör avskaffas och istället ersättas av en annan form av valuta. Samtidigt är begrepp och tillvägagångssätt för mätningen av marknadsföringsaktivitet i sociala medier så pass modernt, att ytterligare forskning i ämnet är att föredra för att på sikt utveckla dagens mätmetoder för detta ändamål. en
dc.description.abstract This research report discusses whether it's achievable to measure the activity in social media marketing. Today the measurement endure so called Return of Investment (ROI) metrics and which profit there is to gain from different investments and marketing ventures made. The main reason with this report is to explain the concept of measurement methods and various procedures. To achieve an answer for the questions made, an extensive collection of data from books and scientific articles was necessary. The gained data also come from implement interviews and measurement observations of a market campaign on Facebook and Twitter. The conclusion are then based on a discussion of the theoretical and empirical parts of this report. The ROI metrics need a different meaning to be useful for this kind of measurement and leave to hold off the focus of an economic profit. To measure the activity in social media marketing is still a relatively modern concept and with new measurement tools developing in the near future a further research is to recommend. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Centrum för teknikstudier en
dc.subject Return of Investment en
dc.subject Sociala medier en
dc.subject Marknadsföring en
dc.subject Key Performance Indicators en
dc.title Mätning av marknadsföringsaktivitet i sociala medier 2.0 en
dc.type M2 en
dc.setspec.uppsok Technology en
mahlocal.xprt.faculty2019 TS
mahlocal.xprt.institution2019 TS
mahlocal.xprt.program Produktionsledare - Media
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics