Föreställningar om äldre dementa - Ur vårdpersonal och kulturarbetares perspektiv

DSpace Repository

Föreställningar om äldre dementa - Ur vårdpersonal och kulturarbetares perspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Föreställningar om äldre dementa - Ur vårdpersonal och kulturarbetares perspektiv
Author Ragnarsson, Jonna ; Fredriksson Dadah, Johanna
Date 2010
Swedish abstract
I vår studie, Föreställningar om äldre dementa - ur vårdpersonal och kulturarbetares perspektiv, undersöker vi föreställningar om äldre dementa samt föreställningar om kultur för äldre dementa. Vi har intervjuat två kulturarbetare och två vårdpersonal för att kunna belysa deras föreställningar. Vi har även undersökt föreställningar som förekommer i litteratur. Vi har belyst kopplingar mellan vårt litteraturresultat samt vårt intervjuresultat då vissa föreställningar förekommer i båda. Vi har även diskuterat och analyserat resultaten utifrån delar av teorier som socialgerontologi samt kategorisering. Vi belyste bland annat följande teman (föreställningar) från intervjuerna: tacksamhet, aktivitet och gammaldags. Vi kom fram till att det exempelvis finns föreställningar om att kultur för äldre dementa ska vara gammaldags, med gamla möbler och sånger från förr. Föreställningarna rör även aktivitet som ses som något positivt och (helst) ska ske i grupp. Tacksamhet är en återkommande föreställning i intervjuerna och det finns ett hopp om att de äldre med demenssjukdom ska vara tacksamma över den kultur de får ta del av.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Demens
Äldre
Kultur
Föreställningar
Kategorisering
Handle http://hdl.handle.net/2043/10251 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics