Den upplevda kvaliteten

DSpace Repository

Den upplevda kvaliteten

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Den upplevda kvaliteten
Author Alsarraf, Wifa ; Ramäng HØiler, Turi
Date 2010
English abstract
Nonprofit organizations have become increasingly important role as a practitioner of activity in the modern welfare state, both as a critical reviewer of the public action and through the pursuit of self in social activities mission similar interaction with central and local governments. This places new demands not only on the public in assessing and ensuring the quality of the activities they support economically, but also on the non-profit activities themselves. An important full context of this evaluation should be generally perspective. Mabi is a Target project which aims to get unemployed people who are far from labor to approach this through various interventions. We estimate that Mabi Target really knows how to use perspective and therefore tend to have seen it interesting to conduct an evaluation of the expectations consumers have of activity, what needs they have, how they experience it as well as service offering Mabi Target offers to meet the needs of participants. For the study We use well-established quality theory. We base our investigation on the six pieces of interviews from participants and staff issues and reach finding that Mabi Mål achieves very good overall perceived quality.
Swedish abstract
Ideella organisationer har fått en allt större roll som utövare av verksamhet i det nutida välfärdssamhället, både som kritiska granskare av den offentliga sektorns insatser och genom utövande av egen social verksamhet i uppdragsliknande samverkan med stat och kommun. Detta ställer nya krav inte bara på det offentliga i att bedöma och kvalitetssäkra de verksamheter de stöttar ekonomiskt, men också på de ideella verksamheterna själva. Ett viktigt delmoment av sådan utvärdering bör vara brukarperspektivet. Mabi Mål är en projektverksamhet vars syfte är att få arbetslösa som står långt från arbetsmarknaden att närma sig denna genom olika insatser. Vi bedömer att Mabi Mål verkligen förstår att använda brukarperspektivet och därför har vi sett det intressant att göra en utvärdering av vilka förväntningar brukarna har på verksamheten, vilka behov de har, hur de upplever den samt vilket serviceutbud Mabi Mål erbjuder för att tillgodose deltagarnas behov. För undersökningen använder vi väl etablerad kvalitetsteori. Vi baserar vår undersökning på sex stycken intervjuer av deltagare och anställda utifrån frågeställningarna och når fram till resultatet att Mabi Mål uppnår mycket god total upplevd kvalitet.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject hussien0707
Handle http://hdl.handle.net/2043/10252 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics