"Vi är verktyget själva" EN studie om hur handledare på ett fontånhus förhåller sig till sin handledarroll

DSpace Repository

"Vi är verktyget själva" EN studie om hur handledare på ett fontånhus förhåller sig till sin handledarroll

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Vi är verktyget själva" EN studie om hur handledare på ett fontånhus förhåller sig till sin handledarroll
Author Mårtensson, Kristin
Date 2010
Swedish abstract
Denna uppsats handlar om handledare på ett fontänhus och hur de förhåller sig till sin handledarroll. Handledarnas arbete innebär självkännedom och eget skapande av yrkesrollen och jag vill med min uppsats belysa hur olika förhållningssätt handledarna har och hur de alla har olika arbetsmetoder. Att sätta gränser och vilken relation man vill ha till medlemmar skiljer sig åt beroende på hur personlig/privat man som handledare vill vara. Gränsdragning är en del av arbetssättet på fontänhuset. Att sätta gränser är viktigt då man som handledare arbetar med att vara personlig i kontakten med medlemmarna. Var man som handledare sätter sin gräns är individuellt, t.ex. har vissa av handledarna kontakt med medlemmar efter arbetstid medan andra handledare inte är intresserade av att ha det. Allt på ett Fontänhus bygger på relationer. Handledarnas främsta arbetsmetod är att skapa relationer till medlemmarna detta för att kunna bedriva ett bra arbete. Hur man som handledare handskas med medlemsrelationerna ser olika ut. Att kunna arbeta med alla medlemmar eller med bara vissa skiljer sig åt bland handledarna.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Fontänhuset
Handledare
Handle http://hdl.handle.net/2043/10253 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics