"Det blir som en kompis" - en kvalitativ studie om unga tjejers bloggläsande

DSpace Repository

"Det blir som en kompis" - en kvalitativ studie om unga tjejers bloggläsande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "Det blir som en kompis" - en kvalitativ studie om unga tjejers bloggläsande
Author Löf, Malin ; Norrby, Hanna
Date 2010
Swedish abstract
Denna undersökning bygger på en kvalitativ metod och fokuserar på unga tjejer som läser bloggar och deras uppfattning och tolkning av dem. Vi vill undersöka varför unga tjejer läser bloggar, om läsarna ser upp till bloggare och om läsarna är kritiska till någon blogg eller en del av en blogg. Följande frågor intresserar oss då bloggar är ett fenomen som har ökat enormt de senaste åren. I Sverige har 20 procent av unga tjejer en blogg och 69 procent är bloggläsare. Bloggläsarna är en grupp som vi inte vet så mycket om och vi har därför valt att undersöka denna grupp. Vårt empiriska material består av halvstrukturerade intervjuer med fem informanter. Våra reslutat och analyser bygger på en teoretisk ram där vi fokuserar på Giddens och Ziehes teorier kring ungdomar och identitetsutveckling. Vi fokuserar även på Goffmans rollteori och ungdomars livsstilar i dagens samhälle. Materialet är vidare inkluderat i relevant tidigare forskning som kommer från både svensk och internationell forskning. Vi har inriktat oss på forskning om relationen mellan ungdomar och Internet, identitet, bloggar och konsumtion. Vårt resultat visar att bloggar är en stor del av läsarnas vardagliga liv. Det har blivit ett nytt forum och för dagens ungdomar som har växt upp med Internet, har det varit en naturlig utveckling. Bloggläsarna är väldigt medvetna om sig själva och det som sker runt omkring dem och det kan ske både medvetet och omedvetet. Resultaten visar även att läsarna blir påverkade av bloggar men att de fortfarande är reflekterande. Bloggar kan till exempel vara en hjälp i ungdomars utveckling och kan till och med fungera som en vän. Ungdomars konsumtion påverkas även av att läsa bloggar.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject blogg
bloggläsande
identitet
Internet
roller
tjejer
ungdomar
Handle http://hdl.handle.net/2043/10258 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics