Läraryrke i förändring : Lärare i förskola och grundskola om inflytande, jämställdhet och mångfald

DSpace Repository

Läraryrke i förändring : Lärare i förskola och grundskola om inflytande, jämställdhet och mångfald

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Läraryrke i förändring : Lärare i förskola och grundskola om inflytande, jämställdhet och mångfald
Author Tallberg Broman, Ingegerd ; Holmberg, Lena
Date 2007
Swedish abstract
Denna rapport är baserad på en enkätundersökning av 3000 lärare i förskola och grundskola (se vidare om urval och bortfall i kapitel 3). Den är genomförd inom forskningsprojektet ”Förändrade köns-/genusordningar i skola och utbildning – policy, perspektiv och praktik”, vilket är ett samarbetsprojekt mellan Umeå universitet, högskolan i Borås, Göteborgs universitet och Malmö högskola. Ett av delprojekten, förlagt till Malmö, har namnet ”Mångfald och genusordning i den mångetniska förskolan och skolan”. Förutom föreliggande studie genomförs i Malmö-projektet ett avhandlingsarbete kring läseböcker under de senaste femtio åren, ”Svensk, modern och jämställd. Om barn, familj och omvärld i grundskolans läseböcker ”(Eilard, Angerd, 2007). Rapporten utgör också en del i ett pågående UVK-projekt ”Mångkontextuell barndom. Skola, fritid och familj i förändring och gränsöverskridande” där bl. a. interrelationen mellan barn/elever- lärare, skola-hem, lärare-förälder, liksom inflytande och demokrati uppmärksammas . Titeln på rapporten är: ”Läraryrke i förändring. Lärare i förskola och grundskola om inflytande, jämställdhet och mångfald”. Vi fokuserar förskollärares och grundskollärare uppfattningar om sitt eget yrkeskunnande, av förändrade krav, betungande inslag i lä-raryrket samt av förväntningar från föräldrar. Vi studerar, analyserar och diskuterar ovanstående i relation till graden av mångfald i de verksamheter där lärarna arbetar.
Publisher Malmö högskola, Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Pedgogical work
Handle http://hdl.handle.net/2043/10260 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics