Borderline personlighetsstörning - En kvinnlig diagnos?

DSpace Repository

Borderline personlighetsstörning - En kvinnlig diagnos?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Borderline personlighetsstörning - En kvinnlig diagnos?
Author Sundberg, Maria ; Wettemark, Sara
Date 2010
Swedish abstract
Vårt syfte med denna studie är att undersöka varför diagnosen Borderline personlighetsstörning till 80 % bärs av kvinnor och om detta kan ha en socialkonstruktivistisk förklaring? Studien bygger på ett antal tryckta litterära verk som berör ämnet. Vi har undersökt könsrollernas inverkan på den höga frekvensen av BPS diagnostisering av kvinnor. Genom att titta på kvinnans sjukdomshistoria genom tiderna ser vi hur kvinnan framställts som avvikande i förhållande till mannen. Vi frågar oss om detta kan vara en av förklaringarna till antalet BPS diagnoser idag. En central fråga är hur stor betydelse den kvinnliga könsrollen har för dagens diagnostiseringar av Borderlinepatienter? Resultatet visar att kvinnan inte löper en större risk att utveckla tillståndet än en man, men att kvinnan setts som skör och bräcklig utav samhället och konstant blivit jämförd i förhållande till den manliga normen.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Borderline personlighetsstörning
könsroller
kvinnans sjukdomshistoria
objektrelationsteori
socialkonstruktivism
Handle http://hdl.handle.net/2043/10266 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics