Borderline personlighetsstörning - En kvinnlig diagnos?

DSpace Repository

Borderline personlighetsstörning - En kvinnlig diagnos?

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Sundberg, Maria
dc.contributor.author Wettemark, Sara
dc.date.accessioned 2010-06-16T09:14:15Z
dc.date.available 2010-06-16T09:14:15Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/10266
dc.description Vårt syfte med denna studie är att undersöka varför diagnosen Borderline personlighetsstörning till 80 % bärs av kvinnor och om detta kan ha en socialkonstruktivistisk förklaring? Studien bygger på ett antal tryckta litterära verk som berör ämnet. Vi har undersökt könsrollernas inverkan på den höga frekvensen av BPS diagnostisering av kvinnor. Genom att titta på kvinnans sjukdomshistoria genom tiderna ser vi hur kvinnan framställts som avvikande i förhållande till mannen. Vi frågar oss om detta kan vara en av förklaringarna till antalet BPS diagnoser idag. En central fråga är hur stor betydelse den kvinnliga könsrollen har för dagens diagnostiseringar av Borderlinepatienter? Resultatet visar att kvinnan inte löper en större risk att utveckla tillståndet än en man, men att kvinnan setts som skör och bräcklig utav samhället och konstant blivit jämförd i förhållande till den manliga normen. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en
dc.subject Borderline personlighetsstörning en
dc.subject könsroller en
dc.subject kvinnans sjukdomshistoria en
dc.subject objektrelationsteori en
dc.subject socialkonstruktivism en
dc.title Borderline personlighetsstörning - En kvinnlig diagnos? en
dc.type M2 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Socionomutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics