Personer med dubbeldiagnos - behov och behandlingar

DSpace Repository

Personer med dubbeldiagnos - behov och behandlingar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Personer med dubbeldiagnos - behov och behandlingar
Author Arebäck, Anna ; Langvik, Hanna
Date 2010
Swedish abstract
Detta är en studie om personer med dubbeldiagnos, ett begrepp som kan betyda mycket men som i vår uppsats betyder psykossjukdom kombinerat med ett missbruk. Det vi främst ville få reda på var vad det innebär för individen att ha en dubbeldiagnos. För att få reda på det fick vi först studera litteraturen som behandlar psykossjukdomar, främst schizofreni, och missbruk/beroende. Det vi också ville få reda på var om dessa patienter har några specifika behov och vilka behandlingar som erbjuds dem, detta ville vi få svar på genom ett tjänstemannaperspektiv. Vi genomförde således en kvalitativ studie med fem intervjuer på verksamheter där denna patientgrupp finns representerad. Vad vi i slutresultatet såg, och som vi förstod redan på vägen, var att det är otroligt individuellt hur denna problematik påverkar patienten. Något som de flesta emellertid har gemensamt är en social utsatthet och många har inget hem och har förlorat kontakt med familj och vänner. Många saknar även arbete och sysselsätter sig istället med ett desperat sökande efter droger. Det var definitivt en allmän uppfattning bland våra respondenter att ett tryggt boende är a och o för att en behandling ska göra någon nytta. Något annat som lyftes vid ett flertal tillfällen var en integrerad behandling. Våra respondenter var överens om att att man behöver samordna alla vårdgivare runt patienten för att underlätta så mycket som möjligt för individen. Tätt samarbete i personalgruppen kan också ge lyckade resultat och ett icke-konfrontativt arbetssätt får patienten att känna sig trygg, vilket är otroligt viktigt för behandlingen.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Dubbeldiagnos
Schizofreni och missbruk
Handle http://hdl.handle.net/2043/10268 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics