”VI VAR SOM ISOLERADE ÖAR” - EN FALLSTUDIE UTIFRÅN ETT MEDARBETARPERSPEKTIV OM EFFEKTER AV KONKRETA FÖRBÄTTRINGSARBETEN GJORDA PÅ CENTRALSJUKHUSET I KRISTIANSTAD, BARN- OCH UNGDOMSMOTTAGNING

DSpace Repository

”VI VAR SOM ISOLERADE ÖAR” - EN FALLSTUDIE UTIFRÅN ETT MEDARBETARPERSPEKTIV OM EFFEKTER AV KONKRETA FÖRBÄTTRINGSARBETEN GJORDA PÅ CENTRALSJUKHUSET I KRISTIANSTAD, BARN- OCH UNGDOMSMOTTAGNING

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title ”VI VAR SOM ISOLERADE ÖAR” - EN FALLSTUDIE UTIFRÅN ETT MEDARBETARPERSPEKTIV OM EFFEKTER AV KONKRETA FÖRBÄTTRINGSARBETEN GJORDA PÅ CENTRALSJUKHUSET I KRISTIANSTAD, BARN- OCH UNGDOMSMOTTAGNING
Author Burger, Mary Beth ; Dizdarevic, Jasmina
Date 2010
English abstract
“WE WERE LIKE SEPARATE ENTITIES” A STUDIE OF EMPLOYEE PERSPECTIVES ABOUT EFFECTS OF IMPROVED POLICIES AND PROCEDURES IMPLEMENTED FOR THE PEDIATRIC CENTER AT KRISTIANSTAD CENTRAL HOSPITAL
Swedish abstract
Burger, M B & Dizdarevic, J. ”Vi var som isolerade öar”- En fallstudie utifrån ett medarbetarperspektiv om effekter av konkreta förbättringsarbeten gjorda på Centralsjukhuset i Kristianstad, Barn- och ungdomsmottagning. C-D-uppsats i socialt arbete och verksamhetsutveckling 30hp. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, enheten för Socialt arbete 2010. Utgångspunkten i vår fallstudie har varit att studera effekter av utvecklingsprogrammet ”Bra mottagning” som utfördes på Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK), Barn- och ungdomsmottagning mellan åren 2006- 2008 utifrån ett medarbetarperspektiv. Vi har fokuserat oss på att belysa medarbetarnas roller och upplevelser i det konkreta förbättringsarbetet som har skett, men även hur förbättringsarbetet har påverkat dem. Frågeställningarna i denna uppsats syftar till att besvara hur medarbetarna har upplevt förbättringsprocessen, hur de har deltagit i den samt hur de och verksamheten kan samverka för att bidra till en hälsosam arbetsmiljö och en framtida utveckling. Resultatet har visat på att i dagsläget är medarbetarna i större utsträckning involverade i det fortsatta förbättringsarbetet på kliniken. Dock finns det fortfarande förbättringsåtgärder som bör ske för att bibehålla en god arbetshälsa bland medarbetarna. Empirin i denna studie har analyserats utifrån teorier som Lean och Strategic Management samt andra relevanta begrepp kring medarbetarnas attityder, motivation och organisatoriska faktorer.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject medarbetare
förbättringsarbete
Lean production
Strategic Management
utveckling
delaktighet
Handle http://hdl.handle.net/2043/10269 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics