Attityder till islam och muslimer i Sverige under 2000-talet

DSpace Repository

Attityder till islam och muslimer i Sverige under 2000-talet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Attityder till islam och muslimer i Sverige under 2000-talet
Author Ghanfili, Shejda ; Jönsson, Roksana
Date 2010
English abstract
Around the country it has daily been more and more comments about Muslims and Islam. Muslims and Islam has been intense debated about and it is a part of many of the Swedish citizens daily round. The point with this exam has therefore been to figure out which attitudes there are and has been towards Muslims and Islam in Sweden during the 20th century, from the scientists’ descriptions. We have also chosen to examine wherefrom these attitudes might have come from and we have, in the discussion, show how the attitudes can affect Muslims. The investigation showed that the attitudes that are present, to the most part are negative and are based on what media and schoolbooks have presented. The attitudes are often harsh and demeaning and are uttered through comments like Muslims only can be seen as believers through conquering, oppressing and killing killing killing non-Muslims.
Swedish abstract
Runtomkring i landet har det dagligen förekommit allt fler kommentarer kring muslimer och islam. Muslimer och islam har blivit väldigt intensivt debatterat och är en del av mångas vardag idag. Syftet med detta arbete har därmed varit att komma fram till vilka attityder det finns och har funnits gentemot muslimer och islam i Sverige under 2000-talet, utifrån forskarnas framställningar. Vi har även valt att undersöka varifrån dessa attityder kan tänkas komma enligt forskarna. I diskussionen har vi kort tagit upp hur attityderna kan påverka muslimer. Undersökningen visade att de existerande attityderna till största delen är negativa och grundar sig för det mesta i det massmedier och läroböcker framställt. Attityderna är ofta grova och nedvärderande vilka visar sig i kommentarer så som att muslimer enbart kan ses som troende genom att erövra, förtrycka och döda döda döda icke-muslimer.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/10270 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics