Inre bilder av världskartan - En undersökning av elevers mentala världskarta

DSpace Repository

Inre bilder av världskartan - En undersökning av elevers mentala världskarta

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Inre bilder av världskartan - En undersökning av elevers mentala världskarta
Author Johansson, Christian ; Wollmark, Karl
Date 2010
Swedish abstract
Vi har undersökt hur den mentala världskartan ser ut för ett antal elever på tre skolor i södra Sverige. I undersökningen har vi använt oss av ett genusperspektiv och dessutom sett till elevernas geografiska härkomst. Förutom detta undersökte vi vilka kartprojektioner som användes i skolorna samt hur dessa påverkade elevernas mentala världskartor. Utöver dessa frågeställningar utgick vi från ett antal hypoteser angående faktorer som vi trodde skulle påverka elevernas mentala världskartor. För att besvara dessa frågor användes enkäter och studier av tidigare forskning inom området. Resultatet visar att vi kunde se att det förelåg skillnader både ur ett genusperspektiv samt från elevernas geografiska härkomst. Resultatet visade även att de projektioner som används i skolundervisningen oftast återspeglades i elevernas mentala världskartor.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject geografi
geografiundervisning
kartprojektioner
Mercators projektion
mentala kartan
världskarta
Handle http://hdl.handle.net/2043/10271 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics