How Swedish nurses can address the subject of female genital mutilation

DSpace Repository

How Swedish nurses can address the subject of female genital mutilation

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title How Swedish nurses can address the subject of female genital mutilation
Author Zulu, Nandi ; Öberg, Linda
Date 2010
English abstract
Background: According to the WHO it is estimated three million girls are at risk of undergoing female genital mutilation every year. Looking at the migration in the multicultural country of Sweden there is an estimated 28 000 women inhabitants that originate from countries were female genital mutilation occurs. Aim: To describe how Swedish nurses can address and care for women who have been exposed to female genital mutilation. Result: Showed that health care personnel do not have sufficient knowledge on how to address these women. The women‟s encounters with health care in a foreign country were both positive and negative and this related to how much knowledge the personnel had about FGM. Conclusion: As many of the articles reviewed stated a broader knowledge on the subject of FGM is needed in order for health care personnel to give the best possible care.
Swedish abstract
Bakgrund: Enligt WHO beräknas uppskattningsvis tre miljoner flickor vara i riskzonen att utsättas för kvinnlig könsstympning varje år. Om man tittar på migrationen i det mångkulturella landet Sverige finns det uppskattningsvis 28 000 kvinnliga invånare som kommer från länder där kvinnlig könsstympning förekommer. Syftet: Är att beskriva hur svenska sjuksköterskor kan hantera och ta hand om kvinnor som har utsatts för kvinnlig könsstympning. Resultat: Visade att vårdpersonal inte har tillräcklig kunskap gällande dessa kvinnor. Kvinnornas möten med sjukvård i ett främmande land var både positiva och negativa, i relation till hur mycket kunskap personalen hade om kvinnlig könsstympning. Slutsats: I enlighet med flertalet granskade artiklars slutsats finns ett behov av en bredare kunskap i ämnet kvinnlig könsstympning för att hälso- och sjukvårdspersonal ska kunna ge bästa möjliga vård.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language eng (iso)
Subject Addressing
female circumcision
nursing
Sweden
women
Handle http://hdl.handle.net/2043/10273 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics