Hållbart lärande åt alla. Hur bör skolan vara utformad för att alla individer ska kunna utveckla sina styrkor och bli aktivt deltagande samhällsmedborgare?

DSpace Repository

Hållbart lärande åt alla. Hur bör skolan vara utformad för att alla individer ska kunna utveckla sina styrkor och bli aktivt deltagande samhällsmedborgare?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Hållbart lärande åt alla. Hur bör skolan vara utformad för att alla individer ska kunna utveckla sina styrkor och bli aktivt deltagande samhällsmedborgare?
Author Ekdahl, Ceit ; Helleblad, Gosia
Date 2010
Swedish abstract
ABSTRAKT Ekdahl, Ceit & Helleblad, Gosia (2010). Hållbart lärande åt alla. Hur bör skolan vara utformad för att alla individer ska kunna utveckla sina styrkor och bli aktivt deltagande samhällsmedborgare? (Sustainable learning for all. How should the educational system be designed in order to allow all individuals to develop their talents and strengths and in becoming actively participating citizens?). Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogik, Lärarutbildningen, Malmö högskola. I detta examensarbete har vi undersökt hur skolan skulle kunna utvecklas för att skapa ett hållbart lärande för alla individer, vilket innebär en utvecklingsprocess där all energiåtgång under skolgången syftar till människans positiva utveckling som individ, demokratisk, aktivt deltagande samhällsmedborgare och aktör på arbetsmarknaden. Med utgångspunkt i kunskapsfält innefattande forskning, deklarationer, undersökningar, politiska direktiv och sakkunnigas uttalanden genomförde vi en undersökning baserad på kvalitativa djupintervjuer med personer som vi ansåg representera olika utbildningar, arbetspositioner och socioekonomiska förhållanden. Undersökningen resulterade i uppfångade av ett utvecklingsområde som dagens skola skulle behöva genomgå för att alla individer ska kunna ges förutsättningar för ett hållbart lärande.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject lärande
inkludering
internationella skoltester
kunskapssyn
samhällsdeltagande
skolreform
skolutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/10275 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics