Specialpedagogik inom den allmänpedagogiska kompetensförmedlingen vid Malmö högskola.

DSpace Repository

Specialpedagogik inom den allmänpedagogiska kompetensförmedlingen vid Malmö högskola.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Specialpedagogik inom den allmänpedagogiska kompetensförmedlingen vid Malmö högskola.
Author Lundin, André ; Blom, Helena ; Stenbäck, Ellinor
Date 2010
Swedish abstract
Vi valde att belysa hur förmedlingen av specialpedagogisk kunskap fungerar praktiskt vid Malmö högskola (MAH) utifrån lärarutbildningens ideologiska samt teoretiska perspektiv. För att kunna genomföra detta valde vi att arbeta utifrån skollag samt styrdokument. Studiens syfte var att genom en enkätundersökning samt intervjuer få en överblick av kunskapsfältet allmänpedagogik och specialpedagogik vid Malmö Högskola. Studiens första datainsamling bestod av en enkätundersökning med sammanlagt 152 stycken lärarstudenter vid MAH. Utifrån svaren från enkätundersökningen valde vi att utföra fyra stycken intervjuer med utbildningschef, ställföreträdande områdeschef, enhetschef samt huvudämnesansvarig vid MAH. Enkätundersökningen påvisade att studenterna fått varierande kunskaper genom sina huvudämnen i relation till det specialpedagogiska kunskapsfältet. Intervjuerna med personal på MAH hjälpte oss att första denna problematik och gav nya infallsvinklar till hur denna problematik har kunnat uppstå. Vi valde att undersöka bredden på det specialpedagogiska kunskapsfältet på MAH. En allmän kurs i specialpedagogik är under betänkande. Detta innebär att den kompetens vi efterfrågar i så fall kommer att förmedlas. En integrering av en specialpedagogisk kurs i den allmänna lärarutbildningen kan bidra till att samarbetet mellan pedagog och specialpedagog inom utbildningen stärks.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Allmänpedagogisk kompetens
Barn i behov av särskilt stöd
En skola för alla
Specialpedagogik
Teori & praktik
Handle http://hdl.handle.net/2043/10276 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics