Våld i nära relationer - Det kommunala ansvaret

DSpace Repository

Våld i nära relationer - Det kommunala ansvaret

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Våld i nära relationer - Det kommunala ansvaret
Author Åkerstedt, Linn ; Karlström, Ida
Date 2010
English abstract
Violence in intimate relationships is a major social problem as well as a violation of human rights and freedom. Sweden has a responsibility to prevent domestic violence and support those who are and have been exposed to this. This paper highlights not only a national responsibility but also how this implemented at the local level. Through a well-developed women's program has the City of Malmö become one of the municipalities in Sweden that has gonemost far in its work against violence in intimate relationships. The women's safety program is designed to combat men's violence against women, but over the years it has evolved into a collaboration of all who have experienced violence in a partner relationship and their children, if they have any. Despite the development of the program there is deficient in it and in its implementation. It is patriarchal structures and gender norms that govern our society which affect our values of what is considered natural. From this, a normalization process affects our views on violence. The idea of this paper is not only to treat City of Malmö´s work against violence in intimate relationships, but also shed light on human rights and the equal value of everybody regardless of gender, age, sexual orientation, religion and origin.
Swedish abstract
Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem och även en kränkning av de mänskliga fri- och rättigheterna. Sverige har ett ansvar att förebygga våld i nära relationer och stödja de som är och har varit utsatta för detta. Denna uppsats belyser inte bara det nationella ansvaret utan även hur detta implementeras på lokal nivå. Malmö stad har genom sitt väl utarbetade kvinnoprogram blivit en av de kommuner i Sverige som kommit längst i arbetet mot våld i nära relationer. Kvinnofridsprogrammet är utformat för att bekämpa mäns våld mot kvinnor men har genom åren utvecklats till ett samarbete för alla som blivit utsatta för våld i en parrelation och deras eventuella barn. Trots utveklingen av programmet finns det brister i det och i dess implementering. Det är det patriarkala struktuerna och könsnormerna som styr vårt samhälle, vilket påverkar våra värderingar om vad som anses vara naturliga. Utifrån detta kan en normaliseringsprocess påverka vår syn på våld. Tanken med uppsatsen är inte bara att behandla Malmö stads arbete mot våld i nära relationer utan även belysa de mänskliga rättigheterna och allas lika värde oavsett kön, ålder, sexuell läggning, religion och ursprung.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Våld i nära relationer
Mänskliga rättigheter
Handle http://hdl.handle.net/2043/10281 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics