Läroplanen, läraren, ledarskapet

DSpace Repository

Läroplanen, läraren, ledarskapet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Läroplanen, läraren, ledarskapet
Author Carlsson, Peter
Date 2010
Swedish abstract
I denna kvalitativa studie har jag intervjuat sex pedagoger från både grundskola och gymnasieskola, för att undersöka vilken roll Skolverkets styrdokument spelar i deras vardagliga verksamhet. Av arbetets resultat framkommer att styrdokumenten för vissa pedagoger utgör en central punkt i det dagliga arbetet medan andra pedagoger, oavsett vad styrdokumentet påbjuder, arbetar utifrån känslan att ”vi gör som vi alltid har gjort”. Dessutom finns det skillnader mellan hur pedagoger i kommunala skolor jämfört med fristående skolor följer styrdokumenten. I studien framkommer även att ledningens kompetens är av yppersta vikt för att en läroplan på ett framgångsrikt sätt ska kunna implementeras i skolmiljön.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Attityd
Friskola
Förtroendetid
Hermeneutik
KASAM
Läroplan
Obehörighet
Skolledning
Handle http://hdl.handle.net/2043/10282 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics