"Det handlar inte bara om fotboll": Relationen mellan unga fotbollsspelare och fotbollsledare

DSpace Repository

"Det handlar inte bara om fotboll": Relationen mellan unga fotbollsspelare och fotbollsledare

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "Det handlar inte bara om fotboll": Relationen mellan unga fotbollsspelare och fotbollsledare
Author Bengtsson, Madeleine
Date 2010
English abstract
The study aims to acquire knowledge about the relationship between football players and football coaches. This shall be done by answering the following questions: What is the influence of the relationship between players and coaches on girls and boys participation in football between the ages of 13 and 16 years? - What does the relationship between players and coaches look like? - What requirements do players put on their coaches? - What requirements do coaches put on their players? - What values are important for players and coaches in football? There were a total of nineteen interviews with girls and boys between the ages of 13 and 16 years and their coaches in two community football clubs in Helsingborg and Lund. Football clubs whose members are over-represented by children and youths. The material was analysed using the theories of human interaction, specifically symbolic interaction and exchange theory. Further analysis was made on the basis of the Sports Enjoyment model and learning targets, young people's motives to sport participation. The results show that the relationship between players and coaches is important for youths, a relationship that should be based on education, involvement and communication. The relationship is a two-way process in which players and coaches both give and receive in order to achieve the common objective. It is the social behaviour that creates these rules, rules that dictate the requirements that makes the relationship and sports activities work. Players' demands on their coaches are about football, that the coach should be experienced and knowledgeable in their field, while leaders' demands on their players are of a social nature, that they know how to work as a group and behave towards each other. The results also show that education, to teach and to learn, and also to have fun are common values that players and coaches share.
Swedish abstract
Syftet med studien är att få ökad kunskap om relationen mellan fotbollsspelare och fotbollsledare. Detta ska göras med följande frågeställningar: Vilken betydelse har spelar- och ledarrelationen för flickors och pojkars fotbollsspelande i åldrarna 13 och 16 år? - Hur ser spelar- och ledarrelationen ut? - Vilka krav ställer spelare på ledare? - Vilka krav ställer ledare på spelare? - Vilka värden har stor betydelse för spelare och ledare inom fotbollen? Det gjordes sammanlagt nitton intervjuer med flickor och pojkar mellan 13 och 16 år, och deras ledare i två breddföreningar i Helsingborg och Lund, i Skåne. Materialet analyseras utifrån teorier om människors samspel som symbolisk interaktion och utbytesteori. Ytterligare analyser görs utifrån Sport Enjoyment-modellen och utbildningsmålet som är ungdomars motiv till idrottsdeltagande. Resultatet visar att spelar- och ledarrelationen har stor betydelse för ungdomarna, en relation som ska genomsyras av utbildning, engagemang och kommunikation. Relationen är en ömsesidig process där spelare och ledare får och ger till varandra för att nå det gemensamma målet. Det är deras sociala handlingar som skapar de regler som ska gälla, regler som också omfattar de krav som enligt respondenterna behövs för att relationen och verksamheten ska fungera. Spelares krav på ledare är i första hand fotbollsmässiga, att ledaren ska ha erfarenheter och kunskap om fotboll medan ledares krav på spelare i större utsträckning är sociala, om hur de ska fungera i en grupp och bete sig mot varandra. Resultatet visar också att utbildning; att få lära ut och att få kunskap, och ha roligt är gemensamma värden som spelare och ledare har inom fotbollen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject fotbollsspelare
fotbollsledare
relation
människors samspel
symbolisk interaktion
utbytesteori
Handle http://hdl.handle.net/2043/10283 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics