Flickors sociala skolmiljö på naturbruksprogrammets hästinriktning

DSpace Repository

Flickors sociala skolmiljö på naturbruksprogrammets hästinriktning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Flickors sociala skolmiljö på naturbruksprogrammets hästinriktning
Author Mäkitalo, Sara
Date 2010
Swedish abstract
Mäkitalo, Sara. (2010). Flickors sociala skolmiljö på naturbruksprogrammets hästinriktning. (The social school environment for girls attending agricultural school with horse profile). Skolutveckling och Ledarskap (SOL), Lärarutbildningen, Malmö Högskola. Syftet var att studera flickors sociala skolmiljö på naturbruksgymnasiets hästinriktning. Följande frågor har ställts: • Hur upplever flickorna sin sociala skolmiljö på naturbruksprogrammets hästinriktning? • Vilka upplevelser har de utifrån följande aspekter: relationer, grupprocesser och kvalitet? Undersökningen är baserad på en fallstudie vid ett naturbruksgymnasium där jag använde mig utav en enkät för att besvara frågeställningarna. En klass av årskurs 3 elever besvarade en enkät med både öppna och slutna frågor. Mitt syfte var att jag skulle få en bättre förståelse för flickornas sociala skolmiljö för att hjälpa dem till en bättre utbildningsmiljö. Resultatet visade att eleverna hade varierande upplevelser kring sin sociala skolmiljö. Resultaten visade att det fanns skillnader i hur eleverna upplevde skolmiljön och aspekterna kring relationer, grupprocesser och kvalitet. De områden där eleverna hade mest åsikter och förslag om förbättringar rörde ridundervisningen, stalltjänsten och relationerna och kommunikationen mellan lärarna och eleverna. Många utav eleverna ansåg att ridundervisningen skedde på fel kunskapsnivå i förhållande till vart eleverna befann sig. Eleverna önskade en bättre kommunikation där lärarna lyssnade till elevernas åsikter i större utsträckning. Den sociala skolmiljön i flickklassen kunde ofta leda till mycket bråk och tjafs i gruppen och samtliga elever tyckte att det hade varit bättre om det hade varit pojkar i klassen. Kvalitén på hästmaterialet ansågs vara bristfälligt för att eleverna skulle kunna lära sig nog mycket. Överlag så svarade dock de flesta att de trivdes på skolan. Att samtliga elever hade sina bästa vänner på skolan övervägde således bristerna i den sociala skolmiljön som flickorna upplevde.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject social miljö
flickor
hästar
naturbruk
Handle http://hdl.handle.net/2043/10284 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics