Skärmfångad video som didaktiskt verktyg

DSpace Repository

Skärmfångad video som didaktiskt verktyg

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Skärmfångad video som didaktiskt verktyg
Author Törnblad, Niclas
Date 2010
Swedish abstract
Syftet är att få insikt i om skärmfångad video kan vara ett komplement till undervisningen? Vad kan det erbjuda eleverna i form av anpassning av undervisningen till varje elevs förutsättningar och behov? Hur kan det utformas för att komplettera undervisningen? Detta arbete beskriver vad forskning och undersökning på området kommit fram till och vad regelverken i skolan säger. Jag har med hjälp av sex utvalda elever genomfört kvalitativa intervjuer för att bringa svar på mina frågor. Sammanfattningsvis kom jag fram till att skärmfångad video är ett utmärkt komplement i datoriserade hantverksmässiga kurser som webbdesign, men det krävs att lärarrollen utvecklas. Eleven erbjuds en individuell studietakt och anpassning till dennes förutsättningar och behov. Skärmfångad video skall utformas efter elevernas krav på god bild och ljudkvalité. Dessutom skall varje del totalt inte överstiga trettio minuter och kan med fördel delas upp i mindre delar. Materialet skall finnas till hands för eleven både i och utanför skolan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject screencast
skärmfångad video
podcast
tutorial
Handle http://hdl.handle.net/2043/10285 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics