Att mäta det omätbara - Om betygsättning i kursen Bild och form, 50 poäng, åk 2 i gymnasiet

DSpace Repository

Att mäta det omätbara - Om betygsättning i kursen Bild och form, 50 poäng, åk 2 i gymnasiet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att mäta det omätbara - Om betygsättning i kursen Bild och form, 50 poäng, åk 2 i gymnasiet
Author Kaliles, Lena
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka möjligheten att betygsätta elevers arbeten i kursen Bild och form, 50 poäng, i åk 2 på gymnasiet. Frågeställningen är om de för kursen angivna betygskriterierna räcker till för att sätta betyg i ett ämne som förutsätter ett kreativt arbete. Forskningen består av kvalitativa intervjuer med fem lärare. Intervjufrågorna var öppna och sakliga. Styrdokumenten gällande betygsättning överhuvudtaget och betygsättning i praktiska ämnen för gymnasiet i synnerhet samt annan relevant litteratur har granskats och sedan kombinerats med intervjuresultaten. Resultatet visar att otydligheten i styrdokumenten gällande betygskriterier i Bild och form och därmed i skolans bedömning finns, vilket kräver lärarnas subjektiva tolkning av betygskriterier för att kunna sätta betyg i kursen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Bild och form
betygskriterier
kreativitet
intuition
subjektivitet
betyg
praktiskt ämne
Handle http://hdl.handle.net/2043/10286 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics