Montessoripedagogik och fysisk aktivitet i Montessoriskolor och Montessoriförskolor

DSpace Repository

Montessoripedagogik och fysisk aktivitet i Montessoriskolor och Montessoriförskolor

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Montessoripedagogik och fysisk aktivitet i Montessoriskolor och Montessoriförskolor
Author Jochmus-Stöcke, Hannah
Date 2008
English abstract
Purpose: The purpose with this study was to examine the Montessori pedagogy and physical activity in Montessori schools and Montessoripre-schools. Method: To answer my questions formulations I used interviews and observations. I interviewed seven persons all with a link to Montessori for example Montessori teachers and recreation instructors. To examine a part of the physical education I observed two sport lessons in a Montessori school. Result: There were many similarities between Montessoripre-schools with both Montessori pedagogy and physical education. The Montessori pedagogy is much about letting children develop at their own phase. Montessori teachers don’t just teach, they also tutor the children much. The physical activity is an important part of the Montessori pedagogy. Some of the pre-schools worked with MTI-materials, so that the children could improve their “motor activities”. The observations at the Montessori school didn’t show anything unusual compared with a traditional school. Conclusion: The physical activity is important in the Montessori pedagogy. Defiance the lack of sport halls the schools were able to activate their children, mostly with activities both indoor and outdoor. When the children are inside, they are using the materials of Maria Montessori, with means that they never sit still working. Outside the schools often have climbing trees and “climbing characters”, which the children enjoy.
Swedish abstract
Syfte: Syftet med uppsatsen var att undersöka vad Montessoripedagogiken innebar på Montessoriskolor/förskolor och även att ta reda på hur fysisk aktivitet såg ut på skolorna. Metod: För att besvara mina frågeställningar användes intervjuer och observationer. Jag intervjuade sju personer. Alla med anknytning till Montessori som exempelvis Montessorilärare och fritidspedagoger. För att undersöka hur en del av den fysiska aktiviteten såg ut observerade jag två idrottslektioner i en Montessoriskola. Resultat: Det visade sig att det fanns många likheter mellan Montessoriförskolorna när det gällde både Montessoripedagogiken och den fysiska aktiviteten. Montessoripedagogiken handlar mycket om att barnen ska få utvecklas i sin egen takt. Montessoriläraren lär inte enbart ut, utan handleder barnen mycket. Den fysiska aktiviteten är en viktig del av Montessoripedagogiken. Några av förskolorna arbetade med så kallade MTI-material (motorisk träning och inlärning) för att barnen skulle förbättra sina motoriska färdigheter. Observationerna av idrottslektionerna på Montessoriskolan visade inget ovanligt jämfört med en traditionell skolas idrottslektioner. Slutsats: Den fysiska aktiviteten är ett viktigt inslag i Montessoripedagogiken. Trots brister på idrottslokaler lyckas ändå skolorna att aktivera sina barn. Detta sker främst genom aktiviteter både inomhus och utomhus. När barnen är inne använder de sig av Maria Montessoris material, vilket innebär att de aldrig sitter stilla och arbetar. Ute har skolorna oftast klätterträd och klätterställningar som barnen med glädje använder sig av.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Montessoriskolor
Montessoripedagogik
Montessoriförskolor
fysisk aktivitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/10287 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics